Crea sito

BONSAI, CAY NGHE THUAT CAY NHO, trai tim to

Lang Co, Bonsai is a japanese art form using miniature trees grown in containers.  The japanese tradition dates back over a thousand years, and has evolved its own unique aesthetics and terminology.
A bonsai is created beginning with a specimen of source material. 

Lang Co, Cang cay nghe thaut có nguon goc từ núi cao Trung Quoc và sau dò nó dược pho biến sang Nhật Bản và Hàn Quoc và khi họ phát hien trên núi có các cây nhỏ mọc hoang dã giong cây co thụ, có sức song mãnh liet trong mọi diều kien khó khan, sau dó người ta dem nó về trong trong chậu nhỏ và cắt tia làm dáng g cho dẹp hÆ¡n.
 

 Prices details and info, Gia ca chi tiet thong tin

email [email protected]

                         mobile 0084 97 7498142                           

[email protected]

http://www.tamtay.vn/home/BonsaiLangCo

http://twitter.com/BonsaiLangCo